Xuất dữ liệu ra excel

Đơn hàng cần quản lý ngày càng nhiều và số lượng sản phẩm cần nhập lên website là nhiều vô kể có thể mất khá nhiều  thời gian để thao tác. Quý khách cần phải xuất đơn hàng cũng như những dữ liệu khác ra file Excel để dễ dàng quản lý hơn?

Đáp ứng được như cầu đó. Ứng dụng xuất dữ liệu ra excel hỗ trợ quý khách xuất các dữ liệu cần thiết ra excel chỉ với một cái click chuột. Ngoài ra còn tiết kiệm thời gian nhập liệu sản phẩm bằng cách cho phép nhập trực tiếp bằng file excel. Giúp cho việc quản trị dữ liệu website chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.

Hướng dẫn này giúp quý khách hiểu rõ hơn về cách thao tác nhập/ xuất dữ liệu sản phẩm từ website ra file excel

Để hỗ trợ quý khách thao tác dễ hơn, quý khách vui lòng click vào đây để xem file mô tả ý nghĩa của mỗi cột, quý khách lưu ý trường bôi vàng là trường bắt buộc phải nhập ,không được để trống và nhấn vào đây để xem ví dụ nhập sẵn dữ liệu. Cảm ơn quý khách đã theo dõi