Xóa sản phẩm đã có

Để xóa một sản phẩm đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Quản lý sản phẩm.tim-san-pham

 
(2). Rê chuột vào sản phẩm cần xóa và chọn lệnh Xóa.xoa-san-pham

 
(3). Kết quả xóa sản phẩm thành công.
xoa-san-pham-1