Xóa một sản phẩm đã có

Để xóa một sản phẩm đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Vào Quản lý Landing Page và chọn SẢN PHẨM
bao-cao-ban-hang

them-san-pham

 
(2). Tìm sản phẩm cần xóa, rê chuột vào tên sản phẩm chọn Xóa tạm.
xoa-san-pham