Xóa một email đã có

Để xóa một email đã có, đăng nhập trang quản trị email và thực hiện như sau:

(1). Chọn Thư tín sau đó chọn tiếp Địa chỉ email.
xoa email da co

 
(2). Tại tab Địa chỉ email, tick vào email cần xóa và chọn Gỡ bỏ.
xoa email da co 1

 
(3). Xác nhận xóa email.
xoa email da co 2

 
(4). Kết quả xóa email đã có thành công.
xoa email da co 3