Xóa 1 module ra khỏi Landing Page

Để xóa 1 module ra khỏi Landing Page, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn TÙY CHỈNH BỐ CỤC.tuy-chinh-bo-cuc

 
(2). Tìm module cần xóa.

(3). Tiến hành xóa module bằng cách rê chuột vào module cần xó và chọn lệnh Xóa.xoa-module

 xoa-module-1

 

 

 

 
(4). Xem Trước Landing Page (nếu cần), bấm Hoàn Thành và chọn Xuất bản những thay đổi để hoàn tất xóa module ra khỏi Landing Page.
xoa-module-2