Xem trước một trang đã có

Để xem trước một trang đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Trang sau đó chọn tiếp Tất cả các trangxem-truoc-trang-da-co

 
(2). Tìm đến trang cần xem trước (có thể tìm bằng thanh tìm kiếm) và thực hiện tiếp bước (3)
xem-truoc-trang-da-co-1

 
(3). Rê chuột vào tên trang và chọn 1 trong 2 cách:

Cách 1: Chọn Xem để xem trang
xem-truoc-trang-da-co-2

 
Cách 2: Chọn Chỉnh sửa và chọn tiếp Xem trướcxem-truoc-trang-da-co-3

 xem-truoc-trang-da-co-4

 

 

 

 

 

 

(4). Kết quả hiển thị trang
xem-truoc-trang-da-co-5