Xem trước bố cục trước khi xuất bản

Để xem trước bố cục của một trang trước khi xuất bản, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Trang sau đó chọn tiếp Tất cả các trang.tuy-chinh-bo-cuc-trang

 
(2). Tìm đến trang cần chỉnh sửa bố cục, rê chuột vào tên trang và chọn 1 trong 2 cách sau để vào tùy chỉnh trang.

Cách 1Chọn trực tiếp Tùy chỉnh bố cục.
tuy-chinh-bo-cuc-trang-2

 
Cách 2Chọn Chỉnh sửa sau đó chọn tiếp Mở Tùy chỉnh bố cục.
tuy-chinh-bo-cuc-trang-3tuy-chinh-bo-cuc-trang-4

 
(3). Chỉnh sửa trang theo bố cục mong muốn (thêm hàng, thêm module,…).
luu-thay-doi-bo-cuc

 
(4). Chọn Xem Trước để kiểm tra lại bố cục trang trước khi xuất bản.xem-truoc-bo-cuc xem-truoc-bo-cuc-1