Xem chi tiết và cập nhật trạng thái đơn hàng

Để xem chi tiết và cập nhật trạng thái đơn hàng, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Vào Quản lý Landing Page và chọn ĐƠN HÀNG
bao-cao-ban-hang
cap-nhat-don-hang

 
(2). Tìm, click chọn đơn hàng cần xem và cập nhật trạng thái (có thể tìm bằng thanh tìm kiếm)
cap-nhat-don-hang-1

 
(3). Xem chi tiết đơn hàng (thông tin người mua hàng, ngày tạo, sản phẩm, tổng giá trị đơn hàng, ghi chú,..). Tiếp theo chọn trạng thái đơn hàng cần cập nhật.

(4). Click Cập nhật.
cap-nhat-don-hang-2

 
(5). Xem kết quả đơn hàng đã cập nhật trạng thái.
cap-nhat-don-hang-3