Xem báo cáo bán hàng

Để xem báo cáo bán hàng, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Vào Quản lý Landing Page và chọn BÁO CÁO
bao-cao-ban-hang

bao-cao-ban-hang-1

 
(2). Báo cáo bán hàng theo Đơn hàng được liệt kê gồm: Doanh số theo ngày, Doanh số theo sản phẩm, Doanh số theo danh mục, Ưu đãi theo ngày, Lần tải về của khách hàng.
bao-cao-ban-hang-2 bao-cao-ban-hang-3 bao-cao-ban-hang-4 bao-cao-ban-hang-5 bao-cao-ban-hang-6

 
(3). Báo cáo bán hàng theo Khách hàng được liệt kê gồm: Khách và khách không đăng nhập, Danh sách khách hàng.
bao-cao-ban-hang-7 bao-cao-ban-hang-8

 
(4). Báo cáo bán hàng theo Kho được liệt kê gồm: sản phẩm Sắp hết hàng, sản phẩm hết hàng và sản phẩm còn nhiều hàng nhất.
bao-cao-ban-hang-9 bao-cao-ban-hang-10 bao-cao-ban-hang-11

 
Lưu ý: Có thể tải báo cáo bán hàng về máy bằng cách chọn lệnh Xuất CSV
bao-cao-ban-hang-12