Watermark ảnh sản phẩm

Hướng dẫn quản trị ứng dụng watermark ảnh sản phẩm

Để quản trị quý khách vui lòng truy cập vào thẻ danh sách ứng dụng đã cài đặt rồi chọn thẻ Watermark ảnh sản phẩm. Tại đây quý khách có thể cài đặt các tùy chọn cho ứng dụng này.

watermark-1

  • Trạng thái: Quý khách vui lòng chọn Bật nếu có nhu cầu bật ứng dụng này.
  • Chỉ có gía trị với kích thước: Kích thước mà quý khách quy định được tính bằng pixel, quý khách có thể lựa chọn hiển thị cho mọi kích thước, hoặc lựa chọn hiển thị cho ảnh có kích thước theo lựa chọn.
  • Cho phép trong các danh mục: Quý khách có thể lựa chọn danh mục mà watermark sẽ hiển thị.
  • Cho phép trong các sản phẩm: Quý khách có thể lựa chọn sản phẩm mà watermark sẽ hiển thị.
  • Loại đóng dấu: Quý khách có thể lựa chọn đóng dấu bằng hình ảnh ( chọn hình ảnh có kích thước tối đa 15.5MB) hoặc bằng văn bản ( được phép lựa chọn kiểu chữ, màu sắc, kích thước)
  • Vị trí: vị trí mà watermark sẽ hiển thị trên ảnh sản phẩm
  • Xoay: quý khách có thể chọn độ xoay cho hình ảnh hoặc chữ.

Quý khách vui lòng xem video hướng dẫn dưới đây để biết thêm chi tiết.

Cảm ơn quý khách đã theo dõi.