Phí vận chuyển theo Quận Huyện

Vận chuyển hàng hóa là một phương thức mua bán có sự tham gia từ nhiều đối tượng như người bán hàng, người mua hàng, người vận chuyển,…. Theo đó, việc vận chuyển trong quận/huyện trong hoặc ngoài tỉnh của shop sẽ có những biểu phí khác nhau.

1. Để cài đặt phí cho từng quận/huyện của từng thành phố, ở trang quản trị bạn vào Vận chuyển ==> Phương thức vận chuyển ==> Vận chuyển theo quận/huyện.

ptvc

go-cai-dat

Bạn có thể cài đặt cho phép phương thức vận chuyển mở hoặc tắt. Hoặc click vào biểu tượng cây viết để vào chi tiết các thiết lập theo từng tỉnh/thành, quận/huyện.

Khi click sửa phương thức vận chuyển, bạn có thể thêm, lưu, xóa các quận/huyện có trong danh sách. Đồng thời, có thể chọn lại cho phép ẩn hoặc hiện các quận/huyện đã chọn cũng như thay đổi thứ tự hiển thị quận huyện đó.

them-luu-xoa-huy-vc

2. Thêm tỉnh thành, quận/huyện mới.

them-quan-huyen

  • Thiết lập chung: cài đặt tổng tiền đơn hàng cho phép áp dụng phương thức vận chuyển, giá mặc định khi cước vận chuyển bằng 0 và trạng thái ẩn/hiện của quận huyện vừa thêm.
  • Thiết lập kho hàng: chọn tỉnh/thành phố, chọn kho hàng và địa chỉ kho
  • Thiết lập cước vận chuyển: giá tiền khi vận chuyển đến quận/huyện đó. Nếu giá bằng 0, sẽ lấy giá mặc định trong phần thiết lập chung.

Sau khi thiết lập xong, bạn nhớ Lưu lại các thiết lập đó.

3. Bạn cũng có thể chỉnh sửa thiết lập của quận/huyện vừa tạo bằng cách click vào biểu tượng cây viết chì bên cạnh.

chinh-thiet-lap