Ứng dụng tăng điểm Google

I. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Đơn hàng
– Nhân viên hoàn tất đơn hàng trên ERP.
Hoàn thiện
– Hoàn thiện nội dung và giao diện website.
– Đưa website hoạt động trên tên miền chính.
Tối ưu điểm Google
– Chuyên viên kỹ thuật đánh giá lại website tổng thể.
– Tối ưu theo chuẩn Google từng theo từng hạng mục.

II. CÁC ĐẦU VIỆC THỰC HIỆN

 • Tránh sử dụng redirect ở trang đích.
 • Kích hoạt chức năng compress dữ liệu gửi về trình duyệt.
 • Cải thiện thời gian phản hồi của server.
 • Cải thiện bộ nhớ cache ở trình duyệt.
 • Thực hiện nén các tài nguyên CSS và Javascript trên website.
 • Thực hiện giảm dung lượng hình ảnh bằng nén.
 • Tối ưu việc chèn các fille CSS vào website.
 • Thiết lập thứ tự ưu tiên nội dung trong website của bạn.
 • Hãy bỏ chặn Javascript và CSS khi tải trang.
 • Tận dụng thuộc tính không đồng bộ.

III. CÁC VẤN ĐỂ KỸ THUẬT MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

HẠNG MỤCLÝ DOGIẢI PHÁP
Giảm điểm do nhúng các mã scipt, vd Fanpage, Chatbox, các công cụ đo lường.Website sẽ tốn thêm thời gian tải và xử lý các đoạn mã được nhúng vào.Cân đối các mã nhúng, chỉ dùng trong trường hợp rất cần thiết.
Giảm điểm do chưa cấu hình SSL.Giảm bảo mật và không tận dụng được công nghệ http v2.Nâng cấp lên gói CHILI có hỗ trợ SSL hoặc mua ngoài.
Giảm điểm do chèn ảnh chất lượng quá cao.Ảnh chất lượng cao có dung lượng rất lớn, tăng thời gian tải web.Sử dụng ảnh PNG Nén ảnh trước khi đưa lên website hoặc gửi ảnh cho CHILI nhập liệu giúp. Chuyển sang dùng ản JPG.
Giảm điểm do website hết tài nguyên.CHILI có giới hạn tài nguyên truy cập, cụ thể chi tiết nằm trong Thỏa Thuận Sử Dụng.Nâng cấp lên gói cao hơn.
Giảm điểm do thay đổi lại bố cục / Giao diện webiste.Khi bố cục / giao diện thay đổi thì cấu trúc mã nguồn thay đổi theo.Kỹ thuật CHILI cần vào tối ưu lại.

IV. FAQ

Q: Tôi mới vừa nhận được thông tin khởi tạo web mẫu, tuy nhiên điểm Google không được cao?
A: Điểm Google sẽ được kỹ thuật CHILI tối ưu sau khi hoàn tất web và triển khai lên tên miền chính.

Q: Tôi đạt 90 / 100 điểm, website của tôi có lên top Google không ?
A: Điểm Google là điều kiện cần, chứ không đủ để lên top, bạn phải thực hiện các chiến dịch SEO tổng thể.

Q: Website của tôi đã đạt 90 / 100 điểm, tuy nhiên sau 1 thời gian tôi thấy điểm giảm.
A: Google thay đổi thuật toán đánh giá theo từng chu kỳ, vui lòng liên hệ CHILI để được hỗ trợ tư vấn chính xác.

Q: Thời gian tối ưu bao lâu ?
A: Tùy theo quy mô dữ liệu và hình ảnh website của bạn, nhưng thường khoản 3 giờ làm việc cho 1 website.

Q: Tôi sử dụng dịch vụ này cho website không phải CHILI thiết kế được không?
A: Rất tiếc, dịch vụ này chỉ dàng cho website tại CHILI.

V. CHÍNH SÁCH TĂNG ĐIỂM

Do google đổi thuật toán đo điểm từ đầu năm 2019, bổ sung thêm đo giả lập mạng 3G (mặc định) nên cụ thể điểm Google CHILI cam kết sẽ như sau:

 • Mạng có dây (no throttling): tối thiểu 90 điểm
 • Mạng không dây (simulate 4G): tối thiểu 80 điểm

Sau khi CHILI thực hiện xong, sẽ chụp ảnh kết quả hiện tại và gửi khách hàng, các thay đổi về điểm sau đó (không bao gồm các trường hợp miễn trừ) sẽ được chỉnh sửa 1 lần duy nhất tối đa 24 tiếng sau đó.