Tự tạo một đơn hàng mới

Để tự tạo một đơn hàng mới, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Click chuột vào Báo cáo bán hàng và chọn tiếp Đơn hàng.xem-don-hang

 
(2). Chọn Thêm.
tao-don-hang

 
(3). Ở tab Chi tiết khách hàng tiến hành nhập các thông tin cá nhân của khách hàng như tên, địa chỉ, số điện thoại, email,… Sau đó chọn Tiếp tục.tao-don-hang-1

 
(4). Ở tab Sản phẩm tiến hành chọn sản phẩm và số lượng sản phẩm muốn thêm vào đơn hàng, bấm Thêm sản phẩm để nhận kết quả chi tiết đơn hàng,… Sau đó chọn Tiếp tục.tao-don-hang-2 tao-don-hang-3

 
(5). Ở tab Chi tiết thanh toán nhập những thông tin liên quan đến thanh toán như địa chỉ, tên, mã bưu điện,… Sau đó chọn Tiếp tục.tao-don-hang-4

 
(6). Ở tab Địa chỉ giao hàng nhập những thông tin liên quan đến giao hàng như địa chỉ, tên, mã bưu điện,… Sau đó chọn tiếp Tiếp tục.
tao-don-hang-5

 
(7). Ở tab Tổng số xem lại thông tin đơn hàng, chọn hình thức thanh toán, hình thức vận chuyển, trạng thái đơn hàng và chọn áp dụng. Nhập ghi chú, mã giảm giá,… Sau đó chọn Lưu. tao-don-hang-6

 
(8). Kết quả đơn hàng tự tạo thành công.
tao-don-hang-7