Tìm yêu cầu đổi trả đã có

Để tìm yêu cầu đổi trả đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Click chuột vào Báo cáo bán hàng và chọn tiếp Đổi / Trả hàng.tim-yeu-cau-doi-tra

 
(2). Nhập một hoặc nhiều thông tin của đơn hàng có yêu cầu đổi trả đang cần tìm như: mã đơn hàng đổi trả, tên khách hàng, trạng thái đơn hàng, ngày thêm đơn hàng,… Sau đó bấm Lọc.
tim-yeu-cau-doi-tra-1

 
(3). Kết quả đơn hàng có yêu cầu đổi trả được tìm thấy.
tim-yeu-cau-doi-tra-2