Tìm một hình ảnh đã có

Để tìm một hình ảnh đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Thư viện sau đó chọn tiếp Thư viện.
tim-anh-da-co

 
(2). Ở thanh tìm kiếm, Nhập tên ảnh muốn tìm, ngay lập tức sẽ hiển thị ra kết quả có liên quan đến từ khóa đã nhập.
tim-anh-da-co-1

 
(3). Ngoài ra, có thể tìm kiếm bằng công cụ Lọc (lọc theo dạng tập tin và tháng, năm).
tim-anh-da-co-2