Tìm một đơn hàng đã có

Để tìm một đơn hàng đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Click chuột vào Báo cáo bán hàng và chọn tiếp Đơn hàng.xem-don-hang

 
(2). Nhập một hoặc nhiều thông tin của đơn hàng cần tìm vào ô: mã đơn hàng, tên khách hàng, trạng thái đơn hàng, ngày thêm đơn hàng,… Sau đó bấm Lọc.tim-don-hang-1

 
(3). Kết quả đơn hàng được tìm thấy.tim-don-hang-2