Tìm kiếm bài viết đã có

Để tìm kiếm bài viết đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Bài viết sau đó chọn tiếp Tất cả bài viếtTìm kiếm bài viết

(2). Ở thanh tìm kiếm, Nhập tên bài viết muốn tìm, sau đó bấm vào icon Tìm kiếm
Tìm kiếm bài viết

(3). Kết quả hiển thị ra tất cả các bài viết có liên quan đến từ khóa đã nhậpTìm kiếm bài viết

(4). Ngoài ra, có thể tìm kiếm bằng công cụ Lọc (lọc theo tháng, năm và chuyên mục)Tìm kiếm bài viết