Tìm hình ảnh đã có

Picture1

Tại trang thay đổi bố cục website, nhấn vào nút “Trở về trang quản trị” để quay về phần cấu hình tổng quát cho website.

Nếu bạn đã ở trong phần Quản trị tổng quát, có thể bỏ qua bước này và thực hiện bước tiếp theo.

Để tìm hình ảnh đã có trong thư viện của Landing Page, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn THƯ VIỆN ẢNH.them-anh-thu-vien

 
(2). Ở thanh tìm kiếm của thư viện, nhập tên ảnh muốn tìm, ngay lập tức sẽ hiển thị ra hình ảnh có tên liên quan đến từ khóa đã nhập.tim-anh-thu-vien

 
(3). Ngoài ra, có thể tìm kiếm bằng công cụ Lọc (lọc theo tháng, năm và dạng tập tin).
tim-anh-thu-vien-1