Thống kê dữ liệu đăng ký

Để thống kê dữ liệu đăng ký, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Form liên hệ sau đó chọn tiếp Thống kêthong-ke-du-lieu-1

 
(2) Danh sách được thống kê chứa các thông tin bao gồm:

  • Email: Là địa chỉ mail của khách hàng đăng ký
  • Tên: Là tên của khách hàng đăng ký
  • Tags
  • Lịch sử: Hiển thị vai trò, các form và số lần khách đã đăng ký trên mỗi form
  • Đã đăng ký: Là ngày khách hàng đăng ký

thong-ke-du-lieu-2