Thời gian phục hồi sao lưu bao lâu?

Tối đa 2 giờ làm việc trong giờ hành chính và 6 giờ làm việc ở các khung giờ còn lại.