Thiết lập thông tin nút đặt hàng

Để thiết lập thông tin nút mua hàng, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Vào Quản lý Landing Page và chọn TÙY CHỈNH BỐ CỤC
bao-cao-ban-hang
thiep-lap-nut-mua-hang

 
(2). Rê chuột vào Nút đặt hàng, chọn lệnh Cài đặt nút đặt hàng
thiep-lap-nut-mua-hang-1

 
(3). Cài đặt nút đặt hàng bằng 4 tab: Chung, Kiểu, Định dạng chữNâng cao. Sau khi đã cài đặt bấm Lưu

  • Tab Chung dùng thiết lập text trên nút và sản phẩm cho nút
  • Tab Kiểu thay đổi màu chữ, màu nền, thêm icon…
  • Tab Định dạng chữ thay đổi font, cỡ chữ, khoảng cách dòng
  • Tab Nâng cao tùy chỉnh margins, responsive,…

thiep-lap-nut-mua-hang-2 thiep-lap-nut-mua-hang-3 thiep-lap-nut-mua-hang-4 thiep-lap-nut-mua-hang-5

 
(4). Xem Trước trang (nếu cần), bấm Hoàn Thành và chọn Xuất bản những thay đổi để hoàn tất thiết lập thông tin Nút đặt hàng.
thiep-lap-nut-mua-hang-6