Thiết lập cấu hình

Để thiết lập cấu hình, trong trang quản trị bạn chọn Ứng dụng đặt phòng ==> Cấu hình.

thiet-lap-cau-hinh

 • Thiết lập xác nhận:
 • Mặc định các đặt phòng được tạo từ quản trị viên: bạn có thể thiết lập trạng thái mặc định các đặt phòng thêm từ quản trị viên. Có 2 trạng thái Đã xác nhận và Mới.
 • Ngày mở cửa: Bạn có thể thiết lập ngày lựa chọn tối thiểu cho một đặt phòng: là số ngày hoặc ngày cụ thể và ngày lựa chọn tối đa cho một đặt phòng là số tháng hoặc ngày cụ thể.
 • Thiết lập ngày: cho phép bạn thiết lập ngày đầu tiên của tuần, định dạng ngày theo từng ngôn ngữ
 •  Các điều khoản và điều kiện: cho phép hiển thị hoặc ẩn tích chọn điều khoản điều kiện trên trang đặt phòng.
 • Cấu hình(khác):
  • Đường dẫn tĩnh hiển thị danh sách phòng.
  • Xóa tất cả các thông tin lưu trữ khi gỡ ứng dụng.
  • Trì hoãn trước khi xảy ra lỗi(đơn vị ms).