Thêm widget vào trang Layers Template

Để thêm widget vào trang Layers Template đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Trang sau đó chọn tiếp Tất cả các trang.
them-widget-trang-layers-template

 
(2). Tìm đến trang Layers Template cần thêm widget, rê chuột vào tên trang và chọn Chỉnh sửa bố cục.

them-widget-trang-layers-template-1

 
(3).  Chọn Chỉnh sửa bố cục.

(4).  Chọn tiếp Tên trang Bố cục (VD này đang chỉnh bố cục trang Giới thiệu nên kết quả sẽ là Giới thiệu Bố cục).
them-widget-trang-layers-template-2

 
(5).  Chọn Thêm một widget.

(6). Tìm widget bằng cách nhập từ khóa liên quan vào khung search. Sau khi khi tìm được, thêm widget bằng cách click vào widget đó.
them-widget-trang-layers-template-3

 
(7).  Thêm thông tin cho widget và chọn Hoàn thành.
them-widget-trang-layers-template-4

 
(8). Thay đổi vị trí widget bằng cách kéo thả widget vào vị trí mong muốn. Chọn Đăng để hoàn tất.
them-widget-trang-layers-template-5