Thêm thư viện ảnh vào trang

Để thêm thư viện ảnh vào trang, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Trang sau đó chọn tiếp Tất cả các trang.tuy-chinh-bo-cuc-trang

 
(2). Tìm đến trang cần thêm thư viện ảnh, rê chuột vào tên trang và chọn 1 trong 2 cách sau để vào tùy chỉnh trang.

Cách 1: Chọn trực tiếp Tùy chỉnh bố cục.
tuy-chinh-bo-cuc-trang-da-co

 
Cách 2: Chọn Chỉnh sửa sau đó chọn tiếp Mở Tùy chỉnh bố cục.
tuy-chinh-bo-cuc-trang-da-co-1 tuy-chinh-bo-cuc-trang-da-co-2

 
(3). Chọn Thêm Module và nhập từ khóa tìm kiếm liên quan đến thư viện ảnh. Sau khi tìm thấy, chọn và kéo thả module Thư viện ảnh vào trang.
them-thu-vien-anh
them-thu-vien-anh-1

 
(4). Tạo thư viện ảnh bằng cách tải ảnh lên từ máy tính hoặc chọn ảnh có trong thư viện và chọn tiếp Thêm Vào Bộ Sưu Tập.
them-thu-vien-anh-2 them-thu-vien-anh-3

 
Nhập chú thích cho ảnh (nếu cần) và chọn Cập Nhật Bộ Sưu Tập.
them-thu-vien-anh-4

 
Cài đặt cho thư viện ảnh bằng 4 tab: Chung, Kiểu, Định dạng chữ, Nâng cao. Sau khi đã cài đặt bấm Lưu.
them-thu-vien-anh-5 them-thu-vien-anh-6 them-thu-vien-anh-7 them-thu-vien-anh-8

 
Thư viện ảnh được thêm có dạng:them-thu-vien-anh-9

 
(5). Xem Trước trang (nếu cần), bấm Hoàn Thành và chọn Xuất bản những thay đổi để hoàn tất thêm thư viện ảnh vào trang.them-thu-vien-anh-10