Thêm nhanh một sản phẩm

Để thêm nhanh một sản phẩm, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Quản lý sản phẩm.tim-san-pham

 
(2). Chọn Thêm nhanh.
them-nhanh-san-pham

 
(3). Ở 2 tab EnglishTiếng Việt tiến hành nhập thông tin của sản phẩm gồm: Tên sản phẩm, từ khóa, giá, dòng sản phẩm,… Và chọn ảnh đại diện cho sản phẩm, có thể tải ảnh lên từ máy tính hoặc chọn ảnh có sẵn trong thư viện.

Cuối cùng chọn Lưu.
them-nhanh-san-pham-1 them-nhanh-san-pham-2

 
(4). Kết quả thêm nhanh sản phẩm thành công.
them-nhanh-san-pham-3