Thêm người dùng mới

Để thêm người dùng mới, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn THÀNH VIÊN.thay-doi-thong-tin-ca-nhan

 
(2). Nhập các thông tin thành viên mới bao gồm:

  • Tên người dùng (tên đăng nhập).
  • Thư điện tử, Tên, Họ, Trang web.
  • Mật khẩu (bấm Hiện mật khẩu để nhận mật khẩu từ hệ thống, giữ nguyên hoặc thay đổi nếu cần).
  • Gửi thông báo đến thành viên: Đánh dấu tick vào ô để nhận được nhận thông tin tài khoản qua mail.
  • Vai trò: là vai trò của người dùng đang tạo.

Cuối cùng bấm Thêm Người Dùng Mới để hoàn tất.them-nguoi-dung-moi-1

 
(3).Kết quả hiển thị tài khoản thành viên vừa tạo thành công.
them-nguoi-dung-moi-2