Thêm một trang mới

Để thêm một trang mới, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Trang sau đó chọn tiếp Thêm trang mới.
tao-trang-moi

 
(2).  Nhập Tên trang.

(3).  Nhập Nội dung trang, chọn Tùy chỉnh bố cục (nếu cần).
tao-trang-moi-1

 
(4). Thuộc tính trang: Trang mẹ (chọn trang mẹ nếu trang đang tạo là trang con), Giao diện, Thứ tự (mặc định là 0), Ảnh đại diện.
tao-trang-moi-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5). Bấm Đăng bài viết để hoàn tất tạo trang mới.
tao-trang-moi-4

 

 

 

 

 

 

 

 

(6). Chọn Trang sau đó chọn tiếp Tất cả các trang để xem kết quả tạo trang mới thành công.
tao-trang-moi-5