Thêm một sản phẩm mới

Để thêm một sản phẩm mới, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Quản lý sản phẩm.tim-san-pham

 
(2). Chọn Thêm.them-san-pham-6

 
(3). Ở 2 tab EnglishTiếng Việt tiến hành nhập thông tin sản phẩm mới, bao gồm:

  • Tên sản phẩm
  • Mô tả của sản phẩm: Bao gồm mô tả ngắn và mô tả đầy đủ của sản phẩm.
  • Tổng quan: Bao gồm giá, loại thuế, khuyến mãi, số lượng, số lượng tối thiểu khách phải mua, đường dẫn, trạng thái, ngày cập nhật của sản phẩm.
  • Hình ảnh đại diện, ảnh thư viện của sản phẩm được tải lên từ máy hoặc chọn ảnh có sẵn.
  • Meta Tag Title, Meta Tag Description, Meta Tag Keywords, Từ khóa Sản phẩm để hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm dễ dàng hơn.
  • Dữ liệu: Bao gồm dòng, mã lưu kho SKU, mã vạch chuẩn EAN, trọng lượng, thể tích,… Của sản phẩm.
  • Tùy chọn: Thêm tùy chọn cho sản phẩm như màu sắc, kích thước,…
  • Địa chỉ kho hàng : Áp dụng khi shop có nhiều kho chứa hàng khác nhau
  • Thuộc tính của sản phẩm : Ví dụ như Ram, CPU, thẻ nhớ, chất liệu,….
  • Điểm thưởng: Nhập số điểm cần thiết để có thể mua được sản phẩm. 

them-san-pham them-san-pham-1 them-san-pham-2 them-san-pham-3
them-san-pham-7

 
Cuối cùng chọn Lưu để hoàn tất việc thêm sản phẩm.
luu-san-pham

(4). Kết quả thêm sản phẩm thành công.them-san-pham-5