Thêm một module vào trang

Để thêm 1 module vào trang đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Trang sau đó chọn tiếp Tất cả các trang tuy-chinh-bo-cuc-trang

 
(2). Tìm đến trang cần tùy chỉnh bố cục, rê chuột vào tên trang và chọn 1 trong 2 cách sau để vào trang tùy chỉnh

Cách 1: Chọn trực tiếp Tùy chỉnh bố cụctuy-chinh-bo-cuc-trang-2

 
Cách 2: Chọn Chỉnh sửa sau đó chọn tiếp Mở Tùy chỉnh bố cục
tuy-chinh-bo-cuc-trang-3 tuy-chinh-bo-cuc-trang-4

 
(3). Chọn Thêm Module. Có thể tìm module bằng 2 cách sau:

  • Cách 1: Tìm module bằng thanh tìm kiếm
  • Cách 2: Nhấp chuột vào mục MODULES CƠ BẢN hoặc MODULES NÂNG CAO để tìm module

tuy-chinh-bo-cuc-trang-10

 
(4). Sau khi tìm được module, tiến hành thêm module bằng cách kéo thả module vào trang (VD thêm module ảnh).them-module them-module-1 them-module-2 them-module-3 them-module-4

 
(4). Xem Trước trang (nếu cần), bấm Hoàn Thành và chọn Xuất bản những thay đổi để hoàn tất thêm module ảnh vào trang them-module-5

 
(5). Kết quả thêm module ảnh vào trang thành công
them-module-6