Thêm mới một form liên hệ

Để thêm form liên hệ mới, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn FORM LIÊN HỆ.chinh-sua-form-lien-he

 
(2). Chọn tiếp Thêm mới
them-moi-form-lien-he-1

 
(3). Nhập tên và thiết lập form liên hệ trên 4 tab Mẫu, Mail, Thông điệpThêm chỉnh sửa. Sau khi thiết lập xong, chọn Lưu để lưu lại các thiết lập và kết thúc.
them-moi-form-lien-he-2