Thêm module nút đặt hàng vào trang

Để thêm module nút đặt hàng vào trang, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Vào Quản lý Landing Page và chọn TÙY CHỈNH BỐ CỤC
bao-cao-ban-hang
thiep-lap-nut-mua-hang

 
(2) Tìm module Nút đặt hàng bằng 2 cách:

  • Cách 1: Tìm bằng thanh tìm kiếm
  • Cách 2: Nhấp chuột vào mục Modules nâng cao để tìm Nút đặt hàng.

nut-dat-hang

 
(3). Sau khi tìm được module Nút đặt hàng, tiến thêm module bằng cách kéo thả module vào trang.
nut-dat-hang-1 nut-dat-hang-2 nut-dat-hang-3

 
(4). Xem Trước trang (nếu cần), bấm Hoàn Thành và chọn Xuất bản những thay đổi để hoàn tất thêm module Nút đặt hàng vào trang
nut-dat-hang-4