Thêm hình mới vào thư viện

Để thêm hình mới vào thư viện, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Thư viện sau đó chọn tiếp Thêm tập tin.them-hinh-moi-vao-thu-vien

 
(2). Bấm Chọn tập tin Open hình cần thêm (có thể chọn nhiều hình cùng lúc).
them-hinh-moi-vao-thu-vien-1

them-hinh-moi-vao-thu-vien-2

 
(3). Đây là kết quả thêm hình thành công. Vào Thư viện sẽ thấy hiển thị hình vừa thêm.
them-hinh-moi-vao-thu-vien-3 them-hinh-moi-vao-thu-vien-4