Thêm hình mới vào thư viện Landing Page

Picture1

Tại trang thay đổi bố cục website, nhấn vào nút “Trở về trang quản trị” để quay về phần cấu hình tổng quát cho website.

Nếu bạn đã ở trong phần Quản trị tổng quát, có thể bỏ qua bước này và thực hiện bước tiếp theo.

Để thêm hình mới vào thư viện của Landing Page, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn THƯ VIỆN ẢNH.them-anh-thu-vien

 
(2). Chọn Thêm tập tin.them-anh-thu-vien-1

 
(3). Bấm Chọn tập tin Open hình cần thêm (có thể chọn nhiều hình cùng lúc).
them-anh-thu-vien-2 them-anh-thu-vien-3

 
(4). Đây là kết quả thêm hình thành công. Vào Thư viện sẽ thấy hiển thị hình vừa thêm.
them-anh-thu-vien-4