Thêm hàng mới, chia cột

Để thêm hàng mới, chia cột cho 1 trang có sẵn, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Trang sau đó chọn tiếp Tất cả các trangthem-module

 
(2). Tìm đến trang cần tùy chỉnh, rê chuột vào tên trang và chọn 1 trong 2 cách sau để vào tùy chỉnh trang.

Cách 1Chọn trực tiếp Tùy chỉnh bố cụcthem-module-10

 
Cách 2Click chọn trang cần tùy chỉnh sau đó chọn tiếp Mở Tùy chỉnh bố cục
them-module-1

 
(3). Giao diện tùy chỉnh thêm hàng, chia cột bao gồm các hàng mẫu có bố cục:

  • 6 hàng khác nhau có số cột từ 1 đến 6
  • Thanh bên trái
  • Thanh bên phải
  • Thanh bên trái & phải.

Thêm hàng với số lượng cột tùy ý bằng cách kéo thả bố cục hàng tương ứng vào trang.
them-hang-cot them-hang-cot-1 them-hang-cot-2 them-hang-cot-3

 
(4). Tiếp theo bạn tiến hành thêm các module cho hàng vừa được thêm. Xem Trước trang (nếu cần), bấm Hoàn Thành và chọn Xuất bản những thay đổi để hoàn tất.
them-hang-cot-4