Thêm banner popup vào trang

Để thêm banner popup vào trang, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Trang sau đó chọn tiếp Tất cả các trang.tuy-chinh-bo-cuc-trang

 
(2). Tìm đến trang cần thêm banner popup, rê chuột vào tên trang và chọn 1 trong 2 cách sau để vào tùy chỉnh trang.

Cách 1: Chọn trực tiếp Tùy chỉnh bố cục.
tuy-chinh-bo-cuc-trang-1

 
Cách 2: Chọn Chỉnh sửa sau đó chọn tiếp Mở Tùy chỉnh bố cục.
tuy-chinh-bo-cuc-trang-3 tuy-chinh-bo-cuc-trang-4

 
(3). Chọn Thêm Module và nhập từ khóa tìm kiếm liên quan đến banner popup. Sau khi tìm thấy, chọn và kéo thả module Popup vào trang.popup popup-1

 
(4). Bấm Chọn ảnh để cài đặt ảnh cần popup. Tiến hành cài đặt popup bằng 4 tab: Mô tả, Cài đặt hiển thị, Nút đóng, Nâng Cao (tab Định dạng chữ trống do Loại đã chọn là ảnh).

Sau khi đã cài đặt xong popup chọn Lưu
popup-2 popup-3 popup-4 popup-5 popup-6 popup-7

 
(5). Xem Trước trang (nếu cần), bấm Hoàn Thành và chọn Xuất bản những thay đổi để hoàn tất thêm banner popup vào trang
popup-8

 
(6). Bấm chọn ảnh cho kết quả hiển thị popup
popup-9 popup-10