Thêm 1 sản phẩm mới

Để thêm mới một sản phẩm mới, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Vào Quản lý Landing Page và chọn SẢN PHẨM
bao-cao-ban-hang

them-san-pham

 
(2). Chọn tiếp Thêm mới
them-san-pham-1

 
(3). Thêm các thông tin cho sản phẩm bao gồm: Tên, mô tả, giá, danh mục, từ khóa, ảnh đại diện và thư viện ảnh.
them-san-pham-2 them-san-pham-3 them-san-pham-4

 
(4). Cuối cùng chọn Đăng bài viết để hoàn tất việc thêm mới một sản phẩm.
them-san-pham-5