Thêm 1 module vào trang

Để thêm 1 module vào trang đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Trang sau đó chọn tiếp Tất cả các trangthem-module

 
(2). Tìm đến trang cần tùy chỉnh bố cục, rê chuột vào tên trang và chọn 1 trong 2 cách sau để vào trang tùy chỉnh

Cách 1Chọn trực tiếp Tùy chỉnh bố cụcthem-module-10

 
Cách 2Click chọn trang cần tùy chỉnh sau đó chọn tiếp Mở Tùy chỉnh bố cụcthem-module-1

 
(3). Chọn Thêm Module. Có thể tìm module bằng 2 cách sau:

  • Cách 1:Tìm module bằng thanh tìm kiếm
  • Cách 2:Nhấp chuột vào mục MODULES CƠ BẢN hoặc MODULES NÂNG CAO để tìm module

them-module-2

 
Sau khi tìm được module, tiến hành thêm module bằng cách kéo thả module vào trang (VD thêm module ảnh).
them-module-3 them-module-4
them-module-5 them-module-6 them-module-7

(4). Xem Trước trang (nếu cần), bấm Hoàn Thành và chọn Xuất bản những thay đổi để hoàn tất thêm module ảnh vào trang. 
them-module-8

 
(5). Kết quả thêm module ảnh vào trang thành công
them-module-9