Thêm 1 module vào Landing Page

Để thêm 1 module vào Landing Page, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn TÙY CHỈNH BỐ CỤC.tuy-chinh-bo-cuc

 
(2) Tìm module bằng 2 cách:

  • Cách 1: Tìm bằng thanh tìm kiếm.

them-module-anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Cách 2: Nhấp chuột vào các mục Modules cơ bản, Modules nâng cao, Lưu hàng, Lưu modules hoặc Lưu modules để tìm module cần thêm.

them-module-anh-1

 
(3). Sau khi tìm được module, tiến hành thêm module bằng cách kéo thả module vào trang (VD thêm module ảnh).them-module-anh-2 them-module-anh-3 them-module-anh-4 them-module-anh-5 them-module-anh-6

 
(4). Xem Trước Landing Page (nếu cần), bấm Hoàn Thành và chọn Xuất bản những thay đổi để hoàn tất thêm module ảnh vào Landing Page.
them-module-anh-7

 
(5). Kết quả thêm module ảnh vào Landing Page thành công.
them-module-anh-8