Thay đổi vị trí các module có sẵn

Để thay đổi vị trí các module có sẵn, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Trang sau đó chọn tiếp Tất cả các trang.tuy-chinh-bo-cuc-trang

 
(2). Tìm đến trang có module cần thay đổi vị trí, rê chuột vào tên trang và chọn 1 trong 2 cách sau để vào tùy chỉnh trang.

Cách 1: Chọn trực tiếp Tùy chỉnh bố cục.
thay-doi-vi-tri-module

 
Cách 2: Chọn Chỉnh sửa sau đó chọn tiếp Mở Tùy chỉnh bố cục.
thay-doi-vi-tri-module-1 thay-doi-vi-tri-module-2

 
(3). Tiến hành thay đổi vị trí module bằng cách rê chuột vào icon di chuyển trên module giữ và kéo thả vào vị trí mong muốn. Xóa cột trống để các module trở về giống kích thước cũ.
thay-doi-vi-tri-module-3 thay-doi-vi-tri-module-4 thay-doi-vi-tri-module-5 thay-doi-vi-tri-module-6

 
(4). Xem Trước trang (nếu cần), bấm Hoàn Thành và chọn Xuất bản những thay đổi để hoàn tất thay đổi vị trí module.thay-doi-vi-tri-module-7