Thay đổi tiêu đề website

Để thay đổi tiêu đề của website, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Cài đặt sau đó chọn tiếp Tổng quan.thay-doi-tieu-de-website

 
(2). Thay đổi Tiêu đề trang
thay-doi-tieu-de-website-1

 
(3). Chọn Lưu thay đổi để hoàn tất
thay-doi-tieu-de-website-2