Thay đổi thông tin tài khoản cá nhân

Để thay đổi thông tin tài khoản cá nhân, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

 (1). Chọn Thành viên sau đó chọn tiếp Tài khoản của bạn.thay-doi-thong-tin-ca-nhan

 
(2). Rê chuột vào ảnh đại diện của tài khoản đang quản trị, sau đó chọn Quản trị.
thay-doi-thong-tin-ca-nhan-1

 
(3). Chỉnh sửa các thông tin: Họ, Tên, Thư điện tử, Trang web,… Bấm vào Tạo mật khẩu để đổi mật khẩu (nếu cần). Cuối cùng chọn Cập nhật Hồ sơ để hoàn tất.thay-doi-thong-tin-ca-nhan-2
thay-doi-thong-tin-ca-nhan-3