Thay đổi thông tin giới thiệu chân trang

dong-gioi-thieu

Để thay đổi thông tin giới thiệu chân trang, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Cài đặt sau đó chọn tiếp Chân trang & Đầu trangthay-logo-website

 
(2). Chọn Widgets

(3). Chọn Cột chân trang 2 (vì thông tin giới thiệu đang thuộc cột 2 của chân trang)thay-doi-gioi-thieu-chan-trang

 
(4). Chọn ABOUT  US

(5). Thay đổi thông tin giới thiệu, bấm Đăng bài viết để hoàn tấtthay-doi-gioi-thieu-chan-trang-1