Thay đổi thông tin địa chỉ chân trang

dong-dia-chi

Để thay đổi thông tin địa chỉ chân trang, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Cài đặt sau đó chọn tiếp Chân trang & Đầu trangthay-logo-website

 
(2). Chọn Widgets

(3). Chọn tiếp Cột chân trang 1 (vì thông tin địa chỉ đang thuộc cột 1 của chân trang)thay-dia-chi-chan-trang-1

 
(4). Chọn CONTACT US

(5). Thay đổi thông tin địa chỉ, bấm Đăng bài viết để hoàn tấtthay-dia-chi-chan-trang-2