Thay đổi thông tin đầu trang

thay-doi-thong-tin-dau-trang

Để thay đổi thông tin đầu trang, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Cài đặt sau đó chọn tiếp Chân trang & Đầu trangthay-logo-website

(2). Chọn Đầu trang & Logo

(3). Chọn Bố cục đầu trang

(4). Thay đổi thông tin đầu trang (tên công ty, điện thoại,…). Bấm Đăng bài viết để hoàn tấtthay-doi-thong-tin-dau-trang