Thay đổi thông tin cá nhân

Để thay đổi thông tin cá nhân, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Thành viên sau đó chọn tiếp Tài khoản của bạn.
thay-doi-thong-tin-ca-nhan

 
(2). Chỉnh sửa các thông tin: Họ, Tên, Mail,… Bấm vào Generate Password để đổi mật khẩu (nếu cần). Cuối cùng chọn Cập nhật Hồ sơ để hoàn tất
thay-doi-thong-tin-ca-nhan-1