Thay đổi slogan website

Để thay đổi slogan website, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Cài đặt sau đó chọn tiếp Tổng quan.thay-doi-tieu-de-website

 
(2). Thay đổi slogan (khẩu hiệu)
thay-doi-slogan-website

 
(3). Chọn Lưu thay đổi để hoàn tất
thay-doi-tieu-de-website-2