Thay đổi nội dung tiêu đề trình duyệt

Để thay đổi thay đổi nội dung tiêu đề trình duyệt, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Cài đặt sau đó chọn tiếp Chân trang & Đầu trangthay-logo-website

(2). Chọn Các thiết lập

(3). Chọn Nhận dạng Site

(4). Thay đổi Tiêu đề trang, bấm Đăng bài viết để hoàn tấtthay-noi-dung-tieu-de-trang