Thay đổi ngôn ngữ trang quản trị

Để thay đổi ngôn ngữ trang quản trị, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Cài đặt sau đó chọn tiếp Tổng quan.thay-doi-tieu-de-website

 
(2). Thay đổi Ngôn ngữ của trang
thay-doi-ngon-ngu-trang-quan-tri

 
(3). Chọn Lưu thay đổi để hoàn tất
thay-doi-tieu-de-website-2