Thay đổi logo Landing Page

Picture1

Tại trang thay đổi bố cục website, nhấn vào nút “Trở về trang quản trị” để quay về phần cấu hình tổng quát cho website.

Nếu bạn đã ở trong phần Quản trị tổng quát, có thể bỏ qua bước này và thực hiện bước tiếp theo.

Để thay đổi logo cho Landing Page, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn CHÂN TRANG & ĐẦU TRANG. thay-doi-logo

 
(2). Chọn Đầu trang & Logo.

(3). Chọn tiếp Logo đầu trang.
thay-doi-logo-1

 
(4). Có 2 loại logo: Logo văn bản và logo hình ảnh.

TH1: Thay đổi logo loại văn bản. Nhập nội dung văn bản ngắn gọn, chọn font, size… Sau đó bấm Lưu & Đăng để hoàn tất thay đổi logo văn bản.
thay-doi-logo-2

TH2: Thay đổi logo loại hình ảnh. Chọn Thay đổi ảnh để đi đến thư viện. Có thể chọn logo có sẵn từ thư viện hoặc tải lên logo từ máy tính, bấm Chọn ảnh.

Cuối cùng bấm vào Lưu & Đăng để hoàn tất việc thay đổi logo ảnh.thay-doi-logo-3 thay-doi-logo-4 thay-doi-logo-5