Thay đổi logo, khẩu hiệu và biểu tượng website

Để thay đổi logo, khẩu hiệu và biểu tượng website, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Click Cài đặt sau đó chọn Tùy chỉnh Đầu/Chân trang.
tuy-chinh-dau-cha-trang

 
(2). Chọn Tùy chỉnh chung.

(3). Chọn tiếp Logo & Tiêu đề.
tuy-chinh-dau-cha-trang-1

 
(4). Tiến hành thay đổi logo, khẩu hiệu và biểu tượng cho website. Click Đăng để hoàn tất.
tuy-chinh-dau-cha-trang-2